רשת מסעדות BBB
תפריטים

קריית גת – כשר

צפייה כקובץ pdf צפייה בתפריט כטקסט